HLstatsX Community Edition

  Informacje o graczu

Profil gracza Steam Community Avatar
Nick: De Niro ☪
SteamID: STEAM_0:0:165638478
Ostatnie połączenie:* Fri. Oct. 9th, 2020 @ 18:03:26
Łączny czas połączeń: 0d 01:34:40h
Średni ping:* 83 ms (Czas oczekiwania: 42 ms)
Ulubiona broń:* Arctic Warfare Magnum (Police)

Podsumowanie statystyk

Punkty: 1,051
Rank: 313
K:D: 0.9000 (0.90*)
HS %: 0.0000 (0.0000*)
Celność: 27.2% (0%*)
Zabójstw: 18 (18*)
Śmierci: 20 (20*)
Najdłuższa seria zabójstw: 2
Najdłuższa seria śmierci: 6

  History De Niro ☪ historia: Sesji | Czatu
  Search Wyszukaj innych graczy z tą samą nazwą


  Player Actions *

Rank Action Earned sort-descending.gif Accumulated Points
1 MVP 9 times 18
2 Podwójne Zabójstwo 4 times 4
ERROR
Database Error

Server Address: 31.133.0.163
Server Username: hlstatsx

Error Diagnostic:
Bad query.

Server Error: (1267) Illegal mix of collations (utf8mb4_general_ci,IMPLICIT) and (utf8mb4_unicode_ci,IMPLICIT) for operation '='

Last SQL Query:
		SELECT
			IFNULL(hlstats_Roles.name, hlstats_Events_ChangeRole.role) AS name,
			IFNULL(hlstats_Roles.code, hlstats_Events_ChangeRole.role) AS code,
			COUNT(hlstats_Events_ChangeRole.id) AS rolecount,
			ROUND(COUNT(hlstats_Events_ChangeRole.id) / IF(0 = 0, 1, 0) * 100, 2) AS percent,
			hlstats_Frags_as_res.killsTotal,
			hlstats_Frags_as_res.deathsTotal,
			ROUND(hlstats_Frags_as_res.killsTotal / IF(hlstats_Frags_as_res.deathsTotal = 0, 1, hlstats_Frags_as_res.deathsTotal), 2) AS kpd
		FROM
			hlstats_Events_ChangeRole
		LEFT JOIN
			hlstats_Roles
		ON
			hlstats_Events_ChangeRole.role = hlstats_Roles.code
		LEFT JOIN
			hlstats_Frags_as_res
		ON
			hlstats_Frags_as_res.role = hlstats_Events_ChangeRole.role
		WHERE
			hlstats_Events_ChangeRole.playerId = 9550
			AND
			(
				hidden <> '1'
				OR hidden IS NULL
			)
			AND hlstats_Roles.game = '2'
		GROUP BY
			hlstats_Events_ChangeRole.role
		ORDER BY
			rolecount desc,
			name desc